x

Keliakialiitto uudisti IT-infransa Centeron kanssa

KeliakialiittoKeliakialiitto etsi vuoden 2013 aikana toteuttajaa IT-infransa uudistamiseen. Esittelemme nyt nettisivuillamme kolmen kirjoituksen verran prosessin etenemistä suunnittelusta toteutukseen.

Tässä kirjoituksessa käsittelemme taustoja ja asiakkaan tarvetta palvelulle. Toisessa osassa kerromme tarkemmin, miten toteutus tapahtui, ja kolmannessa paneudumme asiakkaan kokemuksiin palvelun käyttöönotosta.

Keliakialiitto organisaationa

Keliakialiitto ry on valtakunnallinen järjestö, joka toimii keliaakikoiden edunajajana sekä neuvonta- ja palvelujärjestönä. Sen tavoitteena on parantaa keliaakikoiden ja heidän perheidensä hyvinvointia.

Keliakialiitossa työskentelee 25 henkilöä, joista osa tekee työtään Tampereen keskustoimistolla ja loput aluetoimistoissa Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä.

Keliakialiitto toimii katto-organisaationa 30 paikalliselle keliakiayhdistykselle, joihin kuuluu jäseninä yli 20 000 keliaakikkoa. Lisäksi Keliakialiittoon kuuluu terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisia.

Tavoitteena parempi hallittavuus

IT-infran uudistamisella Keliakialiitto haki lisää hallittavuutta hajautetusti toimivaan organisaatioonsa ja modernia, toimivaa tapaa järjestää IT-asiat.

Centero osallistui Keliakialiiton tarjouskilpailuun ja voitti kisan Seremoniamestari-palvelullaan. Kokonaisuus sisälsi alkuun uusien laitehankintojen konsultoinnin ja käytännönjärjestelyt, palveluprosessien jalkautuksen sekä Windows Intune- ja Office 365 -käyttöönotot.

Seremoniamestarin avustuksella tietoturva pysyy kunnossa ja sovellukset ovat ajan tasalla. Palvelun tarkoituksena on tuoda suurissa IT-ympäristöissä käytettyjen teknologioiden hyödyt myös pienten ja keskisuurten yritysten ja organisaatioiden ulottuville.

Seremoniamestari ottaa ohjat käsiinsä

Seremoniamestari on palvelukokonaisuutena laaja. Se valvoo organisaation koko IT-ympäristöä, tunnistaa riskit ennakkoon ja varoittaa niistä. Seremoniamestarin avulla pystytään proaktiivisesti ennaltaehkäisemään ongelmatilanteita, minkä ansiosta organisaation toiminta on sujuvampaa ja tehokkaampaa.

Koska keliakialiiton toiminta on hajautettu eri puolille Suomea, erityistä hyötyä heille antaa Seremoniamestaripalveluun sisältyvä, Windows Intune -järjestelmän avulla hoidettu keskitetty hallinta. Sen avulla organisaation IT-infra voidaan pitää vakioituna ja tietoturvapäivitykset ajan tasalla, vaikka osa työntekijöistä on satojen kilometrien päässä toimistolta.

Lue lisää tilanteen etenemisestä täältä:

Keliakialiitto uudisti IT-infransa Centeron kanssa, osa 2

Keliakialiitto uudisti IT-infransa Centeron kanssa, osa 3

« Vapo Oy valitsi Centeron sovelluskartoituksen yhteistyön startiksi

Fida International uudisti IT-infransa Centeron kanssa »