x

Luonto-Liitto otti Office 365:n käyttöön Centeron avulla

office-365-logo_v3Office 365 on enemmän kuin pelkkä sähköposti

Luonto-Liitolla oli käytössään erittäin vanha sähköpostijärjestelmä, joka oli jäänyt vuosien varrella hoitamatta ja toimi epäluotettavasti. ”Järjestömme toimii lukuisten järjestöjen, ministeriöiden ja viranomaisten kanssa yhteistyössä ja sähköposti on yksi tärkeimpiä yhteydenpitokanavia. Sähköposti on myös erittäin tärkeä tiedotuskanava myös järjestön sisällä ja sen on toimittava luotettavasti.”, kertoo talousjohtaja Tarja Karppinen Luonto-Liitosta.

Office 365:n avulla Luonto-Liitto sai käyttöönsä ajanmukaiset viestintätyökalut sekä ryhmätyöskentelyä tukevat järjestelmät. Sähköpostin lisäksi käyttöönottoprojektiin kuului migraatio vanhasta sähköpostijärjestelmästä uuteen ympäristöön.

”Monet pienet organisaatiot käyttävät vanhanaikaisia web-pohjaisia sähköposteja, joiden käytettävyys voi olla huonolla tasolla ja yhteensopivuus muihin järjestelmiin heikko. Vaikka sähköpostia pidetään itsessään jo kypsänä ja ehkä hivenen vanhanaikaisenakin yhteydenpitomuotona, on se silti monelle organisaatioille täysin korvaamaton kanava. Usein ei ehkä ymmärretäkään, että modernisoimalla sähköpostin esimerkiksi Office 365:n avulla, organisaatio voi saada paljon uutta potkua toimintaansa. Office 365:n mukana asiakas saa myös paljon muita työskentelyä vauhdittavia ominaisuuksia.”, kertoo asiakassuhteista vastaava Teemu Tiainen Centero Oy:stä.

Sujuva projekti tuottaa parhaan tuloksen

Tarja Karppinen kuvailee kesäkuukausien aikana tehtyä projektia seuraavin sanoin: ”Sähköpostijärjestelmän käyttöönotto pakotti meidät luomaan huomattavasti paremmat käytännöt sähköpostijärjestelmälle ja siivoamaan huonoon kuntoon päässeet listat ajan tasalle. Muutosprosessi oli ohjattu ja selkeä ja aikataulu sovittiin täysin meidän tarpeidemme mukaan. Nyt yhteystietojen ja listojen hallinnointi on vaivatonta.”

Projektia vetänyt Centeron toimitusjohtaja Juha Haapsaari on samaa mieltä Tarjan kanssa. Projekti oli mennyt maaliin kuten suunniteltukin oli: ”Kun kumpikin osapuoli on sitoutunut projektiin alusta asti, on sovituissa aikatauluissa helpompi pysyä.”

Tarja lisää: ”Centero on ollut erittäin joustava ja nopeasti reagoiva yhteistyökumppani myös kesälomien aikana. Asioita on ollut helppo sopia. Lopputulos ylitti odotukseni.”

Järjestöt ovat lähellä Centeron sydäntä

Centerolla on paljon erilaisia kansalaisjärjestöjä ja yhdistyksiä asiakkaanaan kuten Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, Fida International, Keliakialiitto ry, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö jne.

”Olemme iloisia, kun saamme osallistua näiden hienoa ja äärimmäisen tärkeää työtä tekevien organisaatioiden toimintaan omien palveluidemme kautta. Microsoftin non-profit-hinnoittelumallin avulla pystymme tarjoamaan näille voittoa tavoittelemattomille organisaatioille monipuoliset ja tehokkaat palvelut kilpailukykyisellä ja heidän toimintaansa sovitetulla hinnoittelumallilla”, kuvailee Teemu.

Tarja suosittelee Centeroa myös muillekin järjestöille: ”Suosittelen ehdottomasti yhteistyötä erityisesti niille järjestöille, jotka haluavat ulkopuolisen asiantuntijan. Valmiiden prosessien myötä tämäkin käyttöönotto sujui hienosti.”

Luonto-Liitosta

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Järjestön tavoitteena on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa.

Luonto-Liitto on yksi harvoista koko maan kattavista ympäristöalan kansalaisjärjestöistä Suomessa. Se on lisäksi ainoa, joka keskittyy nuorten omaehtoiseen ympäristötoimintaan. Luonto-Liitto on poliittisesti sitoutumaton.

 

Lisätietoja:

Luonto-Liitto ry: Tarja Karppinen
Centero Oy: Teemu Tiainen

« Microsoftin lisenssihintoihin korotuksia elokuusta alkaen – Cloud First

Office 2016 tulee – Mitä minun täytyy Office 365 -asiakkaana tietää? »